Slider

Czym się zajmujemy?

Integracja

Integrujemy środowisko polskich spadochroniarzy w kraju i zagranicą.

WSPÓŁPRACA

Zacieśniamy kontakty i rozwijamy współpracę międzynarodową ze związkami spadochroniarzy z innych państw.

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dla młodzieży dla potrzeb obronności kraju związane ze spadochroniarstwem. Kształtujemy sprawność i wytrzymałość fizyczną, silną osobowość i patriotyzm.

Tradycja

Upowszechniamy i kultywujemy tradycję oraz obyczaje spadochroniarstwa.

Walne zebranie - 16 marca 2019

Aktualności