Strona główna

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Drodzy Spadochroniarze


SPOTKANIE OPŁATKOWE
Stało się tradycją w I Oddziale ZPS, że pod koniec roku spotykamy się na uroczystym "OPŁATKU" aby podsumować kolejny rok działalności spadochronowej.

Nasze tegoroczne spotkanie odbędzie sie 17.12.2016 r. w godzinach 16:00-22:00 przy ul. Radzymińskiej 148 w Warszawie.

Koszt spotkania opłatkowego wynosi 70 zł. od osoby, ale członkowie ZPS płacą 50 zł. od osoby, a osoby towarzyszące 60 zł. Opłaty należny dokonać do 01.12.2016 r. na konto bankowe nr 59 1020 1097 0000 7202 0001 6873 z dopiskiem "opłatek" lub osobiście u skarbnika Oddziału.

Prezes
I Oddziału ZPS w Warszawie
płk Jan Gazarkiewicz


WALNE ZEBRANIE I ODDZIAŁU ZPS
Najważniejszym wydarzeniem w 2017 r. będzie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które podsumuje 4 letnią działalność naszego Oddziału oraz dokona wyboru prezesa na kolejną 4 letnią kadencję.

Powyższe zebranie odbędzie się 17.03.2017 r. o godz. 15:30 w auli przy ul. Marszałkowskiej 115. W przypadku braku kworum, termin zebrania przekłada się na godzinę 16:00.

Serdeczna prośba o punktualność.

Prezes
I Oddziału ZPS
płk Jan Gazarkiewicz