Zaduszkowe odwiedziny na grobie gen. Sosabowskiego

Z okazji „Zaduszek” delegacja I Oddziału ZPS w składzie: Prezes i Wiceprezesi, Dariusz Bojsza, Wiesław Trembicki, Jan Ziemiecki, Andrzej Krawczyk – Sekretarz oraz uczniowie szkoły podstawowej im. Żeromskiego w Warszawie z Panią mgr. Iwoną Drozdowską i stowarzyszenie byłych żołnierzy „Czerwonych Beretów” im. Generała S. Sosabowskiego z prezesem Andrzejem Kulkiem wraz ze sztandarami spotkali się przed grobem gen. Stanisława Sosabowskiego, a następnie przy pomniku „Cichociemnych”.

W swoim wystąpieniu, prezes I Oddziału płk. (r) Jan Gazarkiewicz szeroko omówił drogę życiową bohaterskiego generała Sosabowskiego. Złożenie kwiatów od ZG ZPS i innych uczestników oraz zapalenie zniczy i cicha medytacja podkreślały znaczenie tego wydarzenia.

« 1 z 4 »