23 września 2017

Władze

Zarząd I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie

Wiesław Trębicki
Prezes

Jan Ziemiecki
Wiceprezes

Henryk Dobrzyński
Sekretarz

Waldemar Grzelak
Skarbnik

Janusz Białowąs
Członek Prezydium

Członkowie Zarządu:

Robert Adaszewski
Wiesław Barnat
Jarosław Chrobot
Ryszard Figura
Ludmiła Pawlak
Romuald Talarek

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Krasicki
Przewodniczący

Andrzej Grzelak
Zastępca Przewodniczącego

Stanisław Kuźniar
Sekretarz

Piotr Rudnicki
Członek Komisji