23 września 2017

Władze

Zarząd I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie

Jan Gazarkiewicz
Prezes

Dariusz Bojsza
Wiceprezes

Wiesław Trębicki
Wiceprezes

Jan Ziemiecki
Wiceprezes

Andrzej Krawczyk
Sekretarz

Waldemar Szwed
Skarbnik

Janusz Białowąs
Członek Prezydium

Członkowie Zarządu:

Robert Adaszewski
Wiesław Barnat
Jarosław Chrobot
Ryszard Figura
Ludmiła Pawlak
Romuald Talarek

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Krasicki
Przewodniczący

Andrzej Grzelak
Zastępca Przewodniczącego

Stanisław Kuźniar
Sekretarz

Piotr Rudnicki
Członek Komisji