Informacje

Dzień Spadochroniarza w I Oddziale ZPS w Warszawie

10 Września na lotnisku Aeroklubu Warszawskiego w Chrcynnie świętowali warszawscy spadochroniarze oraz liczna delegacja spadochroniarzy XXVII Oddziału z Siedlec. Wielu uczestników spotkania skorzystało z możliwości wykonania skoku spadochronowego.


VII Edycja Zawodów Sportowo-Obronnych I Oddziału ZPS

17 czerwca 2016 r. na obiekty poligonowe 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Rembertowie przybyło 53 zawodników chcących sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie i w rzucie granatem. Przybyli tu by walczyć o miano najlepszego strzelca Oddziału w strzelaniu z pistoletu wojskowego PW "VIST" i karabinka wojskowego "BERYL". Konkurencja obejmowała również rzut granatem na celność. Strzelano na odległość 25 m z pistoletu wojskowego, natomiast z karabinka na 100 m.

Puchary dla zwycięzców ufundował Zarząd I Oddziału. W tym roku na to przedsięwzięcie nie udało się uzyskać dotacji finansowej z Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkoda!

Organizatorem zawodów był wiceprezes I Oddziału kol. Jan Ziemiecki. Wspomagali go kierownicy a jednocześnie sędziowie poszczególnych konkurencji: ppor. Piotr Majdański, ppor. Przemysław Protasiuk, st. kpr. Grzegorz Matczak. Nad całością czuwał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zawodów płk w st. spocz. Jan Gazarkiewicz.

Wyniki
I miejsce w trójboju wojskowym zdobył Piotr Piotrowski uzyskując 200 pkt. na 245 pkt. możliwych,
II miejsce Daniel Kucicki (199/245)
III miejsce Mariusz Ostrowski (196/245)

W strzelaniu z krabika "Beryl"
I miejsce Jan Wichrowski (87/100)
II miejsce Jolanta Kawka (85/100)
III miejsce Mariusz Ostrowski (84/100)

W strzelaniu z pistoletu VIST
I miejsce Daniel Kucicki (94/100)
II miejsce Michał Nasiołowski (94/100)
III miejsce Mariusz Ostrowski (92/100)

Rzut granatem
I miejsce Piotr Piotrowski (45/45)
II miejsce Marcin Kudaj (40/45)
III miejsce Daniel Kucicki (40/45)

Najlepszą zawodniczką okazała sie Jolanta Kawka, a najmłodszym zawodnikiem Kamil Ziemiecki. Zwycięzców uhonorowano dyplomami i pucharami. Każdy zawodnik otrzymał na pamiątkę zawodów okolicznościowy znaczek.
W. Iwański.


Zebranie w I Oddziale ZPS
Tym razem spadochroniarze i sympatycy spadochroniarstwa spotkali się w Oddziale Muzeum Wojska Polskiego mieszczącym się przy ulicy Powsińskiej 13 w Warszawie. Na sali w murach IX Fortu zgromadziło się ok. 50 członków warszawskiego Oddziału.

Zebranie otworzył prezes płk w st. spocz. Jan Gazarkiewicz. W swoim wystąpieniu przedstawił realizację planów działania oddziału w II połowie 2015 r i pierwszych 6 miesiącach 2016 r. Kol. Wiesław Trębicki - wiceprezes Oddziału zreferował zebranym udział pocztu sztandarowego i delegacji oddziału w uroczystościach państwowych i patriotyczno-religijnych organizowanych przez władze Warszawy różnych szczebli. W imieniu ZG ZPS wystąpił sekretarz generalny Wiesław Iwański, który w swoim wystąpieniu podziękowała zarządowi oraz aktywistom za dotychczasowe działania i osiągnięcia. Na koniec wystąpienia odczytał pismo gratulacyjne gen. dyw. Jana Kempary skierowane na ręce prezesa I Oddziału.

W drugiej części spotkania inicjatywę przejął Michał Olton - pracownik Muzeum WP, który zapoznał uczestników spotkania z eksponatami Oddziału Muzeum Wojska Polskiego. Ekspozycje i sposób ich wyeksponowania zrobiły na spadochroniarzach ogromne wrażenie.

Obszerna relacja z tego spotkania w 83 numerze "Spadochroniarza"